இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்

இயேசு நல்லவர் இயேசு வல்லவர்
என்றென்றும் மாறாதவர் – அவர்
என்றென்றும் மாறாதவர்

1. குருடரின் கண்களை திறப்பவர்
அவர் நல்லவர் நல்லவரே
செவிடரின் செவிகளை திறப்பவர்
அவர் நல்லவர் நல்லவரே
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

2. வியாதியில் விடுதலை தருபவர்
அவர் நல்லவர் நல்லவரே
பாவத்தை மன்னிக்கும் பரிசுத்தர்
அவர் நல்லவர் நல்லவரே
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

3. துன்பத்தில் ஆறுதல் அளிப்பவர்
அவர் நல்லவர் நல்லவரே
நம் பாரங்கள் யாவையும் நீக்குவார்
அவர் நல்லவர் நல்லவரே
அவர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
அவர் கிருபை என்றுமுள்ளதே

Yesu nallavar Yesu vallavar
ententum maaraathavar – avar
ententum maaraathavar

1. kurudarin kannkalai thirappavar
avar nallavar nallavarae
sevidarin sevikalai thirappavar
avar nallavar nallavarae
avar nallavar sarva vallavar
avar kirupai entumullathae

2. viyaathiyil viduthalai tharupavar
avar nallavar nallavarae
paavaththai mannikkum parisuththar
avar nallavar nallavarae
avar nallavar sarva vallavar
avar kirupai entumullathae

3. thunpaththil aaruthal alippavar
avar nallavar nallavarae
nam paarangal yaavaiyum neekkuvaar
avar nallavar nallavarae
avar nallavar sarva vallavar
avar kirupai entumullathae

FIND US

In affiliation with