பிறந்த நாள் முதலாய்

பிறந்த நாள் முதலாய்
உம் தோளில் சுமந்தீரே
தகப்பனிலும் மேலாய்
தனி பாசம் வைத்தீரே (2)
மெதுவான தென்றல்
கொடுங்க்காற்றாய் மாறி
அடித்த வேளையிலும்
எனை கீழே விடவில்லை (2)

1.தீங்கு நாளிலே கூடார மறைவிலே
ஒளித்து வைத்தீரே உம் வேளைக்காகவே (2)
கன்மலை மேல் என்னை உயர்த்தி வைத்தீரே
துதிக்கும் புது பாடல் என் நாவில் தந்தீரே (2) – பிறந்த நாள்

2.பிறக்கும் முன்னமே என் பெயரை அறிந்தீரே
அவயம் அனைத்துமே அழகாக வரைந்தீரே (2)
என்னிடம் உள்ளதையே உம்மிடம் ஒப்படைத்தேன்
அந்நாள் வரையிலுமே அதை காத்திட வல்லவரே (2) – பிறந்த நாள்

Pirantha naal mudhalai um tholil sumantheerae
Thagappanilum mealai thani paasam vaitheereae (2)
Medhuvaana thendral kondunkaatraai maari
Aditha vaeliyilum Ennai keezhae vidavillai (2)

1.Theengu naalilae koodara maraivilae
Olithu vaitheereae um vaelaikkagavae (2)
Kanmalai Mel ennai uyarthi vaitheereae
Thuthikkum pudhu paadal en naavil thantheerae (2) – Pirantha naal

2.Pirakkum munnamae en peyarai arintheerae
Avayam anaithumae azhagaga varaintheerae (2)
Ennidam ulladhaiyae ummidam oppadaithen
Annaal varaiyilumae adhai kaathida vallavarae (2) – Pirantha naal

FIND US

In affiliation with