நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை

நான் நிற்கும் பூமி நிலை குலைந்து அழிந்தாலும்
என் நம்பிக்கையின் அஸ்திபாரம் அசைந்தாலும்-2
நான் நம்புவதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்றாலும்
நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை-2

நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை-4

என் பாதை எல்லாம் அந்தகாரம் சூழ்ந்தாலும்
வாழ்க்கை முடிந்தது மாறுவாழ்வு இல்லை என்றாலும்-2
என்னை தேற்றுவதற்க்கு யாரும் இல்லை என்றாலும்
நம்புவேன் என் இயேசு ஒருவரை-2 – நம்புவேன்

Naan nirkum boomi
Nilakkulaindhu azhindhaalum
En nambikaiyin asthibaaram asaindhaalum
Naan nambuvadharkku ondrum illai endraalum
Nambuven en Yeasu Oruvarai -2

Nambuven en Yeasu Oruvarai -4

En paadhai ellam andhagaram soozhndhaalum
Vaazhkai mudindhadhu maaruvaazhvu illai endraalum
Ennai thetruvadharkku yaarum illai endralum
Nambuven en yesu oruvarai -2 – Nambuven

FIND US

In affiliation with