நம்பி வந்தேன் மேசியா

Nambi Vanthen Mesiya
Nambi Vanthen Mesiya
நம்பி வந்தேன் மேசியா
nampi vanthaen maesiyaa
நான் நம்பிவந்தேனே – திவ்ய
naan nampivanthaenae – thivya
சரணம்! சரணம்! சரணம் ஐயா
saranam! saranam! saranam aiyaa
நான் நம்பிவந்தேனே
naan nampivanthaenae

1. தம்பிரான் ஒருவனே
1. thampiraan oruvanae
தம்பமே தருவனே – வரு
thampamae tharuvanae – varu
தவிது குமர குரு
thavithu kumara kuru
பரமனுவேலே நம்பிவந்தேனே – நான்
paramanuvaelae nampivanthaenae – naan

2. நின் பாத தரிசனம்
2. nin paatha tharisanam
அன்பான கரிசனம் – நித
anpaana karisanam – nitha
நிதசரி தொழுவ திதம் எனவும்
nithasari tholuva thitham enavum
உறுதியில் நம்பிவந்தேனே – நான்
uruthiyil nampivanthaenae – naan

3. நாதனே கிருபைகூர்
3. naathanae kirupaikoor
வேதனே சிறுமைதீர் – அதி
vaethanae sirumaitheer – athi
நலம் மிகும் உனதிரு
nalam mikum unathiru
திருவடி அருளே நம்பிவந்தேனே – நான்
thiruvati arulae nampivanthaenae – naan

4. பாவியில் பாவியே
4. paaviyil paaviyae
கோவியில் கோவியே – கன
koviyil koviyae – kana
பரிவுடன் அருள்புரி
parivudan arulpuri
அகல விடாதே நம்பிவந்தேனே – நான்
akala vidaathae nampivanthaenae – naan

5. ஆதி ஓலோலமே
5. aathi ololamae
பாதுகாலமே – உன
paathukaalamae – una
தடிமைகள் படுதுயர் அவதிகள்
thatimaikal paduthuyar avathikal
மெத்த – நம்பிவந்தேனே – நான்
meththa – nampivanthaenae – naan

FIND US

In affiliation with